Regulamin wypożyczania namiotów w Filiko.

Formularz wypożyczenia namiotów

obowiązujący w firmie Filiko Agata Sady NIP 586 205 48 29

adres: ul. Powstania Śląskiego 4a, 81-462 Gdynia

Przedmiot wypożyczenia (ilość namiotów): ……………………………………………………………….

Początek okresu wypożyczenia: ………………………………………………………………………………….

Zakończenie wypożyczenia: ………………………………………………………………………………………

Dane Wypożyczającego:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………

Ulica i numer: ……………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i kod pocztowy: ……………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie Wypożyczającego:

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść niniejszego Regulaminu a w szczególności oświadczam, że akceptuję iż:

 • odpowiadam finansowo za wypożyczone mi przedmioty,
 • w przypadku uszkodzenia lub zagubienia przedmiotów zobowiązuję się je odkupić lub zwrócić ich równoważność zgodnie z ceną oferowaną przez producenta przedmiotów,
 • zobowiązuję się zwrócić przedmioty w ustalonym terminie,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Filiko Agata Sady w celach realizacji wypożyczenia namiotów zgodnie z Polityką prywatności załączoną do niniejszego regulaminu.

……………………………………………………….

data i czytelny podpis Wypożyczającego

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA NAMIOTÓW W FIRMIE FILIKO AGATA SADY.

 1. Wynajem namiotów wraz z wyposażeniem (dalej: namiot) realizowany jest z transportem, montażem i demontażem wykonywanym przez pracowników firmy Filiko Agata Sady (dalej: Filiko).
 2. Aby wypożyczyć namiot Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią, wypełnić formularz wypożyczenia namiotów wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego treści.
 3. Na okres wypożyczenia namiotu pobiera się kaucję zwrotną w kwocie 100 zł.
 4. Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry wg cennika zawartego w niniejszym Regulaminie.
 5. Namioty wypożyczane są w pełni sprawne, ich stan Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed zakończeniem montażu.
 6. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach Filiko nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z przedmiotu wypożyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Namioty należy zwrócić w należytej czystości. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z namiotu odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.
 8. Filiko zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia namiotu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego namiotu, według rachunków przedstawionych przez Filiko.
 9. Wypożyczający nie może użyczać namiotu osobom trzecim, za wszelkie ewentualne szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.
 10. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym namiocie.
 11. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie namiotu oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. W przypadku utraty wypożyczonego namiotu na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości namiotu lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Filiko.
 12. Filiko nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania namiotów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Filiko z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych namiotów.
 13. Klient dokonuje wstępnej rezerwacji namiotów telefonicznie, e-mailem, za pośrednictwem Facebook`a lub osobiście w siedzibie firmy. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł osobiście w siedzibie Filiko lub przelewem na konto nr 21 1140 2004 0000 3302 7815 2770 z dopiskiem „namioty i datą wypożyczenia”, w terminie 3 dni kalendarzowych od wstępnej rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje rezerwację. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 14. Zmiana terminu realizacji zamówienia jest możliwa w zależności od dostępności namiotów w nowym terminie i w przypadku jej zgłoszenia nie później niż na 7 dni przed planowaną wstępnie realizacją, zmiany zgłoszone w późniejszym terminie jako niemożliwe do realizacji mogą nie być uwzględnione.
 15. Demontaż namiotów rozpoczyna się w dniu odbioru przedmiotu, od godziny ustalonej w formularzu wypożyczenia. Wypożyczający ma obowiązek przygotować namiot do demontażu (m.in. opróżnić z przedmiotów, które nie są własnością Filiko). W przypadku3 nieprzygotowania namiotu do odbioru, Filiko ma prawo doliczyć dodatkową opłatę za pracę w wysokości 100 zł za godzinę pracy.
 16. Na namiot składa się zestaw:
 • namiot rozmiarów: 120 cm x 90 cm x 92 cm
 • materac rozmiar 140 cm x 70 cm,
 • pokrowiec wodoodporny na materac 140 cm x 70 cm,
 • prześcieradło 140 cm x 70 cm,
 • poduszka dekoracyjna,
 • koc 130 cm x 60 cm,
 • stolik,
 • lampion wraz z bateriami,
 • lampki wiszące (girlanda) wraz z bateriami (1 girlanda na 3 namioty),
 • dekoracje tematyczne w zależności od wybranego motywu.

Przykładowe możliwe motywy do wyboru:

 • Jednorożce i tęczowa kraina,
 • Mroźna kraina,
 • Dzikie zwierzęta/dinozaury,
 • Morski świat.

17) Cennik za dobę:

1-3 namiotów150 zł za sztukę
4 – 5 namiotów120 zł za sztukę
6 i więcej namiotów100 zł za sztukę
Koszt transportu do i z miejsca wypożyczenia2 zł za 1 kilometr od lokalizacji Filiko