Zasady organizacji imprez

  1. Podczas trwania imprezy urodzinowej, wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu sali zabaw.
  2. Czas trwania urodzin – 2 godziny. Maksymalna liczba dzieci – 24. Wiek dzieci – 2 do 12 lat.
  3. Rezerwacja urodzin ważna jest 3 dni kalendarzowe. W przypadku nie wpłacenia w tym czasie zadatku, rezerwacja jest anulowana.
  4. Zadatek w wysokości 100 złotych płatny jest gotówką w lokalu lub przelewem na konto numer  21 1140 2004 0000 3302 7815 2770 z dopiskiem urodziny data i godzina. Reszta kwoty rozliczana jest po zakończeniu imprezy.
  5. Jeśli impreza urodzinowa zostanie anulowana, zadatek nie podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku choroby dziecka, zadatek nie przepada, zostaje  przeniesiony wraz z terminem urodzin.
  6. Gdyby na imprezę przybyło mniej niż 8 dzieci – pobieramy opłatę stałą w wysokości kosztu ósemki uczestników.
  7. Gdyby na imprezę przybyło więcej dzieci, niż się Państwo spodziewaliście, wówczas za każde, dodatkowe dziecko obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem.
  8. Rodzic, opiekun lub inna osoba dorosła, zamawiająca przyjęcie urodzinowe powinna przebywać w Filiko przez cały czas trwania urodzin dziecka oraz zobowiązana jest do sprawowania opieki nad zaproszonymi gośćmi.
  9. Po zakończeniu imprezy, goście mają 15 minut na opuszczenie sali zabaw.