Zasady organizacji imprez

  1. Podczas trwania imprezy urodzinowej, wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu sali zabaw.
  2. Czas trwania urodzin – 2 godziny. Maksymalna liczba dzieci – 24. Wiek dzieci – 2 do 12 lat.
  3. Rezerwacja urodzin ważna jest 3 dni kalendarzowe. W przypadku nie wpłacenia w tym czasie zadatku, rezerwacja jest anulowana.
  4. Zadatek w wysokości 100 złotych płatny jest gotówką w lokalu lub przelewem na konto numer  21 1140 2004 0000 3302 7815 2770 z dopiskiem urodziny data i godzina. Reszta kwoty rozliczana jest po zakończeniu imprezy.
  5. Jeśli impreza urodzinowa zostanie anulowana, zadatek nie podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku choroby dziecka, zadatek nie przepada, zostaje  przeniesiony wraz z terminem urodzin.
  6. Gdyby na imprezę przybyło mniej niż 9 dzieci – pobieramy opłatę stałą w wysokości kosztu dziewięciu uczestników.
  7. Gdyby na imprezę przybyło więcej dzieci, niż się Państwo spodziewaliście, wówczas za każde, dodatkowe dziecko obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem.
  8. Rodzic, opiekun lub inna osoba dorosła, zamawiająca przyjęcie urodzinowe powinna przebywać w Filiko przez cały czas trwania urodzin dziecka oraz zobowiązana jest do sprawowania opieki nad zaproszonymi gośćmi.
  9. Po zakończeniu imprezy, goście mają 15 minut na opuszczenie sali zabaw. Po przekroczeniu tego czasu zostanie naliczona dopłata w wysokości 50 złotych za każde rozpoczęte pół godziny.