Regulamin sali zabaw

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zachowanie następujących zasad:

 1. Ubrania wierzchnie oraz obuwie dzieci pozostawiają w szatni.
 2. Wszystkie dzieci bawią się na sali w skarpetkach, rajstopach lub w kapciach.
 3. Opiekunowie wchodzą na salę bez obuwia lub w ochraniaczach.
 4. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci korzystających z sali zabaw.
 5. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji sali zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.
 6. Przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie z przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu lub zagubieniu.
 7. Na czas zabawy wszystkie przedmioty zagrażające bezpiecznej zabawie należy pozostawić w szatni lub u opiekuna (zegarki, okulary, biżuterię, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami lub jakiekolwiek inne ostre i niebezpieczne rzeczy).
 8. Zabrania się spożywania posiłków i napojów poza salą urodzinową lub stolikami dla opiekunów.
 9. Zabrania się wszelkich zachowań, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników zabawy, m.in.: bicia się, wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające, nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni, nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni, popychania osób współkorzystających z urządzeń sali zabaw, wynoszenia z sali zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia, skakania do basenu z piłeczkami, spożywania posiłków i napojów serwowanych w sali zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami, spożywania na terenie sali zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających.
 10. Za ewentualne szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 11. Zakaz wnoszenia napojów i jedzenia z zewnątrz.
 12. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione.
 13. Rodzice mogą przebywać na sali zabaw wraz z dziećmi.
 14.  Rodzice mogą pozostawić dziecko pod opieką personelu po wypełnieniu stosownych dokumentów.
 15. Nie podajemy lekarstw.
 16. Nie przyjmujemy pod opiekę dzieci chorych.
 17. Na konstrukcji może jednocześnie przebywać maksymalnie 30 dzieci.

Ostrzegamy, iż podczas zabawy istnieje ryzyko nabawienia się drobnych urazów: stłuczeń, zadrapań, otarć, itp.