Zasady organizacji imprez

Sala zabaw zaprojektowana została z myślą o dzieciach do 12 lat.

Sala czynna jest w godzinach 11.00 – 20.00, oprócz dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy.

1. Podczas trwania imprezy urodzinowej, wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu sali zabaw.

2. Czas trwania urodzin – 2 godziny. Maksymalna liczba dzieci – 24. Wiek dzieci – 3 do 10 lat.

NIE POBIERAMY dodatkowej opłaty za rezerwację klubu na wyłączność przy liczbie dzieci powyżej 10.

3. Rezerwacja sali na wyłączność – powyżej 10 dzieci. Przy mniejszej liczbie dzieci – do ustalenia indywidualnego i odpłatności za imprezę urodzinową tak jak w przypadku 10 dzieci. W przypadku rezerwacji sali na wyłączność do dyspozycji rodziców pozostających na urodzinach jest cała kawiarnia Filiko.

4. Rezerwacja urodzin ważna jest 3 dni kalendarzowe. W przypadku nie wpłacenia w tym czasie zadatku, rezerwacja jest anulowana.

5. Zadatek w wysokości 100 PLN płatny jest gotówką w kasie lokalu. Reszta kwoty rozliczana jest po zakończeniu imprezy.

6. Jeśli impreza urodzinowa zostanie anulowana, zadatek nie podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku choroby dziecka, zadatek nie przepada, zostaje  przeniesiony wraz z terminem urodzin.

7. Gdyby na imprezę przybyło mniej niż 8 dzieci – pobieramy opłatę stałą w wysokości kosztu ósemki uczestników.

8. Gdyby na imprezę przybyło więcej dzieci, niż się Państwo spodziewaliście, wówczas za każde, dodatkowe dziecko obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem.

9. Rodzic, opiekun lub inna osoba dorosła, zamawiająca przyjęcie urodzinowe powinna przebywać w Filiko przez cały czas trwania urodzin dziecka oraz zobowiązana jest do sprawowania opieki nad zaproszonymi gośćmi.

10. Po zakończeniu imprezy, goście mają 15 minut na opuszczenie sali zabaw.

11. W przypadku zamówienia serwisu kawowego, przy braku rezerwacji sali na wyłączność, do dyspozycji rodziców pozostających na przyjęciu urodzinowym są dwa stoliki (ok. 10 miejsc siedzących). Pozostałe dwa stoliki są do dyspozycji naszych gości „nieurodzinowych”.